Rindal sokn


Rindal menighet ønsker å være en levende folkekirke som utfordrer mennesker til tro og arbeider aktivt med å utvikle et trygt og godt lokalmiljø.