Priser for utleie av Rindal menighetshus


Se hva det koster for de ulike rom.

 
Rom Kr
Lillesal 500
Storsal uten kjøkken 1.200
Storsal med kjøkken 1.550
Hele huset 1.800
Kun kjøkken 600
 
Leie ut over en dag: 25% reduksjon i prisen fra og med dag to for kurs o.l.
Det blir trukket 10% av offer og lignende til husleie.
Priser er inkludert vasking.
 
Priser vedtatt 30.11.2021 i Rindal sokneråd.
Tilbake