Øvre Rindal kapell


Øvre Rindal kapell ligger på Rindalsskogen. Det er et vakkert lite gudshus, som ble innviet i 1911. Øvre Rindal kapell er en liten langkirke. Den har totalt 210 sitteplasser.

Med datidens kommunikasjonsmidler var det langt fra Lomundalen og Skogen til Rindal kirke. Det var bakgrunnen for ønsket om et kirkehus i øverbygda.

Arkitekt var byggmester Lars Andersen Mogstad på grunnlag av arkitekt Herman Major Backers tegninger av Stensgård kapell (1902) i Nannestad. Det var byggmester Jon Tiset som hadde ansvar for bygningsarbeidet.

Kapellet ble finansiert med midler fra Opplysningsvesenets fond og ulike legat og det ble samlet inn store beløp i frivillige bidrag.

Storparten av interiøret er gaver og det meste var på plass da kapellet ble innviet 29. juli 1911. En utflytta lomundaling, norskamerikaneren Lars F. Hermundsli og kona Pauline ga kr. 1.143 og disse pengene rakk langt. Det ble skaffet døpefont og døpefat, lysestaker til alteret, lysekrone, vinkanne og oblateske i hvit porselen, kalk og disk, en kirkeklokke og glassmaleri. Også andre enkeltpersoner og lag/foreninger bidro med gaver

Altertavla framstiller Jesus i Getsemane. Det er en reproduksjon, laget av rindalingen Jon Haugen. Astrid Flø skriver i 75 år-beretningen:
"Tavla var måla heime på Gåsvatn. Eg hugser bestemor fortalde at da Haugen heldt på og måla i eine enden av huset, så opna han alle dørene og gjekk til andre enden av bygninga for å betrakte kunstverket litt på avstand. Somme gonger ropa han på bestemor at ho og måtte koma og sjå."

Glassmaleri i Øvre Rindal kapellGlassmaleriet i korvinduet er fra 1911. Det ble anskaffet fra et firma i Tyskland.

Døpefonten er fra år 1911. Den er formgitt av John O. Halgunset. Døpefonten er laget i tre og døpefatet er av messing.

Kirkesølv
Disk og kalk er formgitt av M. Møller, Trondheim i 1911. Øsa er formgitt av F. Morken, Trondheim. Ellers er det 20 særkalker i sølv og 10 i sølvplett.
 
Tekstiler
Den første alterduken ble sydd og gitt av prostinne Marie Ulstad. 1911. Kapellet har to messehakler fra 1975, en vendbar grønn/fiolett og en vendbar rød/hvit, begge designet av A. Skyggelstad, produsert av Den Norske Husflidsforening, Oslo.

Øvre Rindal kapell har 2 kirkeklokker, begge fra 1910. Den minste er laget i Trondheim. Den største er støpt i Tyskland.

Orgelet er fra 1990. Det er et mekanisk pipeorgel, bygget av Robert Gustavsson Orgelbyggeri A.B.

Kapellet ble restaurert ved innvendig maling i 1951 og 1980. I 1986/87 ble det påbygd med toalett og nytt dåpssakristi. Galleriet ble utvidet litt i 1990 i forbindelse med montering av nytt orgel.
 

Kirkegården ved kapellet ble innviet 17. oktober 1912. Kommunestyret bevilget kr. 300,- til å anlegge kirkegård. Disse pengene rakk også til port og steingjerde rundt kirkegården. I forbindelse med 100 års jubileet skrev Anne S. følgende på Trollheimsporten om kapellet.


Kilde: 
Ola Garli: Opplysninger til Norsk Kirkeleksikon. 
Astrid Flø: 75 års-beretning.
Foto: Synnøve Bjørndal. Redigering av foto: Knut Arne Bjørndal.

Tilbake