Leie av kirke og andre betalte tjenester i Rindal


I Rindal kan man leie kirken til f.eks. konserter eller vigsel for utenbygdsboende. Vi tilbyr også f.eks. oppretting av gravminner. 

Vedtatt avgiftsreglement og gjeldende leiesatser fra 01.01.2022 finnes her, under sak 044/21. 

Tilbake