Avgiftsreglement i Rindal - utleie, gravlegging o.l.


Vedtatt avgiftsreglement og gjeldende leiesatser fra 01.06.2024 finnes her

I Rindal er det disse satsene som gjelder for:

- leie av menighetshuset til dåpsselskaper o.l., i tråd med Rindal menighetshus sine vedtekter. 
- leie av kirken til f.eks. konserter eller vigsel for utenbygdsboende.
- for begravelse og urnenedsettelse for utenbygdsboende, inkludert navnet minnelund.
- gravlegging i navnet minnelund.
- festeavgift.
- konfirmantavgift (inkluderer utgifter til leir, mat på undervisningsdager og rens av konfirmantkapper)

Vi tilbyr også f.eks. oppretting av gravminner. 

 

Tilbake