KVINNEGRUPPE MED BIBEL OG BØN VÅREN 2023


Samlingane er på kyrkjelydshuset på Skei (Bårdshaugvn. 21, inngang nede) kl. 11-13 desse onsdagane:

onsdag 11.januar                                                                                                                    
onsdag 8.februar                                                                                                              
onsdag 8.mars                                                                                                                          
onsdag 3.mai                                                                                                                             
onsdag 31.mai
 

                                                                                                                                                                           

For meir informasjon ring kyrkjekontoret på tlf. 71 65 70 60, 
eller diakon Aud Brynhild Indset på tlf. 90 10 93 22.                                                                                                                        

Arrangør: Kyrkja i Surnadal                                                                                                                         www.surnadal.kyrkja.no

Tilbake