ETTER LEGGJETID VÅREN 2023


Kveldsprat for mødrer på kyrkjelydshuset på Skei torsdagar kl. 19.30-21.30

 12.jan. - 9.febr.-  9. mars –  4.mai. – 1.juni                                                                                 

Utgangspunkt for samtalen er ulike tema frå Bibelen.

For meir info. ring diakon Aud Brynhild Indset på tlf. 90 10 93 22          
eller kyrkjekontoret på tlf. 71 65 70 60.

Arr. Kyrkja i Rindal og Surnadal

 

Tilbake