Velkommen til Rindal menighetshus


Mye av aktiviteten som foregår på menighetshuset er i soknerådets regi.
Rindal sokneråd har overtatt driften av " bedehuset".
Rindal Normisjon hadde ekstraordinært årsmøte 5. juni 2014, der saken om overdragelse av Rindal Bedehus til Rindal Sokn ble behandlet.

Dato for overdragelse ble foreslått til 1. september 2014.

 

Styret for Rindal menighetshus pr. 23.01.2020: 

Bjarne Nordlund, leder

Kjellaug Foseide, sekretær

Britt Sveen Bolme

Terje Børset

Nils Ole Evjen

Martin Trønsdal     

 

Det er verdifullt for menigheten å ha et hus til aktiviteter i hverdagen. Av faste aktiviteter soknerådet bruker huset til kan nevnes:
Konfirmantundervisning, barne- og ungdomskor, åpent lekested og møter av ulike slag. Huset blir også brukt til barneforening, korøvelser, dåpsselskaper mm., men huset har fortsatt mye ledig kapasitet. Huset kan leies av alle i Rindal som trenger lokaler til sitt arrangement. Eneste forutsetning for å få leie huset er at aktiviteten ikke er i strid med intensjonene og statuttene for huset.

 

Mer om priser og praktisk info HER
Vil du leie Rindal menighetshus kan du sende e-post til post@rindal.kirken.no eller ringe 475 19 111 i kontortida tirsdager og fredager 10-14.

Tilbake