Tomme vasskranar på Åsskard!


 

På Åsskard gamle kyrkjegard er det ikkje vatten i kranane.

 I forbindelse utviding av kyrkjegarden, må vassrøyra leggjast om og vatnet kan ikkje slås på før dette er i orden.

Vi oppmodar difor om at de har med vatn når de besøkjer gravstaden og beklagar ulempa dette medfører..

Tilbake