Konfirmant 2025 - Påmeldingsskjema Surnadal


Påmelding til konfirmasjon våren 2025.

I desse dagar sender vi ut invitasjon til konfirmantåret 2024/2025.

Invitasjonen går til deg som er født i 2010 og er medlem av Den Norske Kyrkja. 

Trykk på soknet ditt under for påmelding til konfirmasjon.
Du treng følgjande informasjon før du går i gang:
1) Informasjon om konfirmant
2) Informasjon om foresatt 1
3) Informasjon om foresatt 2, dersom aktuelt.

Vi ønskjer deg hjarteleg velkommen som konfirmant i kyrkja!

Mo sokn

Stangvik sokn

Todalen sokn

Øye og Ranes sokn

Åsskard sokn

 

Tilbake