Innsamling til flygel i Rindal kirke


Et flott flygel er på plass i Rindal kirke. Det ble første gang brukt i minnekonserten på allehelgensdag. Tilbakemeldingene på lyden var meget gode, og dette er uten tvil et instrument vi i menigheten kommer til å få mye glede av i årene framover.

Å investere i et flygel er en stor utgift, men også et stort løft for Rindal menighet. Derfor henvender vi oss til våre medlemmer for å gi den enkelte mulighet til å gi et bidrag til kjøpet. Mange har allerede gjort det, gjennom ofringer og Vipps. Tusen takk for det!

Ønsker du å bidra, kan dette gjøres ved å bruke Vipps eller sette inn et beløp direkte til vår bankkonto.

 

Rindal sokn sitt Vippsnr. er: #111439

Bankkontonummer: 4111.43.35817

OBS! Merk innbetalingen med «Flygel», uansett om du bruker Vipps eller bankkonto.

På forhånd takk for alle bidrag!

 

For Rindal sokneråd, leder Leif Ove Grytbakk, nestleder Arnhild Foseide Fagerholt og organist Bjørn Vevang.

Tilbake