Kunngjering av kyrkjeval 2023


Førehandstemming i Surnadal kommune

Fysisk for alle sokn
10. august til 8. september.
Kyrkjekontoret I Surnadal måndag til torsdag kl. 10-14.

27. august 
Åsskard kyrkje kl. 12-14 (etter gudstenesta)

31. august
Kyrkjekontoret i Surnadal kl. 15-20.

 

Digitalt for alle sokn
10. august til 6.september på kyrkjevalet.no

Du kan også scanne QR-koden for digital stemming i perioden10. august til 6. september

Ettersyn av manntall: Grunna digital stemming er ikkje manntalet tilgjengeleg før

8. september.  Medlemskap i Den norske kyrkja kan kontrollerast gjenom å ta kontakt med kyrkjekontoret.

Valdagen 10.- 11. september
Oversikt over vallokale:

Mo sokn, Mo skule
11. september kl. 12:00-20:00

Todalen sokn, Sanitetshuset
11. september kl. 12:00-20:00

Stangvik sokn, Stangvik skule
11. september kl. 12:00-20:00

Åsskard sokn, Bæverfjord skule
11. september kl. 12:00-20:00
(Bæverfjord krins)

Åsskard sokn, Bøfjorden grendahus
11. september kl. 12:00-20:00
(Bøfjorden krins)

Nedre Surnadal, Surnadal kulturhus
10.september
kl. 14:00-19:00
11. September kl. 12:00-20:00

Alle kandidatlister til sokneråda samt kanditatlister til leke medlemmer til bispedømmet og kirkemøtet finn du her:

Kandidatliste Mo sokn

Kandidatliste Todalen sokn

Kandidatliste Stangvik sokn

Kandidatliste Åsskard sokn

Kandidatliste Øye og Ranes sokn

Kandidatliste leke medlemmer i Møre til bispedømeråd og Kyrkjemøtet

 

Tilbake