Gravlykter


Fører til forsøpling og fare for husdyr

Dette er en oppfordring til alle festere og alle som pynter på graver på kirkegårdene:

Når snøen forsvinner blir et stort problem med at fugler tar med seg vanlige gravlykter i plast og metall, for å slippe dem ned og knuse dem slik at de får tak i stearinen i lyktene.

De kan ta med seg gravlyktene et godt stykke, som gjør at det forsøples rundt kirka, men det verste er om metallokket skulle havne i forhøstere, deles i småbiter og skader husdyr slik at de må avlives. Metallokk er like ille som ølbokser som er kastet fra seg.

Derfor oppfordrer vi alle til å ta en tur for å fjerne sine lykter når det begynner å bli bart og lyktene stikker fram, slik at vi hindrer forsøpling og at husdyra slipper å få metallbiter i fôret.

 

Rindal sokneråd arbeider for tiden med nye kirkegårdsvedtekter, der dette problemet vil bli adressert.

Tilbake