Høring om forskrift om gravplassvedtekter


Gravplassvedtektene for gravplassene i Rindal er fra 2003. De oppdateres nå etter mal for forskrift om gravplassvedtekter fra KA og er nå ute på høring.

Denne høringen er åpen for alle som ønsker å komme med innspill.

Innspill merkes "Høringsinnspill gravplassvedtekter" og sendes til

post@rindal.kirken.no innen høringsfristen 27. mai 2024.

Forskriften er planlagt vedtatt i soknerådsmøte 11. juni 2024.

Forslag til forskrift finner du i linken under.

Utkast Forskrift om gravplassvedtekter Rindal kommune 2024

Tilbake